×

Povezava med besedama »volk« (žival) in nemško »Volk« (ljudje)
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sta povezani slovenska beseda volk (žival) in nemška beseda Volk (ljudje)?

  Zdi se mi, da sem nekoč že nekaj slišal o tem, vendar sem pozabil.


  Odgovor:

  Nemška beseda Volk v pomenu 'ljudstvo' in naše poimenovanje živali volk imata skupno samo to, da se podobno zapisujeta, izgovarjata pa se precej različno. Nemška se izgovarja kot folk, naša kot vouk z dvoustničnim u. Poleg tega sta tudi pomena popolnoma neprimerljiva. Nemška beseda (iz katere smo si izposodili našo pogovorno folk) je sorodna z angleško folk (ki jo imamo v besedi folklora) in dalje z latinsko plebs 'preprosto ljudstvo'. Iz starejše germanske stopnje iste besede smo Slovani prevzeli besedo polk, ki je prvotno (in v nekaterih jezikih še danes) prav tako pomenila 'ljudstvo'.

  Naš volk pa je soroden z nemškim Wolf, angleškim wulf, latinskim lupus, grškim lýkos, litovskim vilkas, staroindijskim vrka- itd., kar vse izvira iz praindoevropskega poimenovanja te živali.

  Odgovore na ta in podobna etimološka vprašana si sicer lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju.

  Marko Snoj (april 2015)