×

Zveza črke in števke (3)
 • Vprašanje:

  Hišne številke s črko v SP 2001 niso opredeljene, ali se te črke zapisujejo z veliko/malo črko in pa ali se številko in črko piše (ne)stično. Lahko podate pravilni zapis spodnjega primera?

  Primer:

  • 35a ali 35 a

  oziroma

  • 35A ali 35 A

  V knjigi Pravopisni priročnik (iz leta 2000) avtorja Jožefa Skaze je izrecno pravilna le različica s presledkom (35 a). Zakaj?


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili. Odgovor si lahko preberete na naslovu

  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/50/pisanje-črk-ob-števkah (razdelek Č).

  Pravopisni priročniki posameznih avtorjev so lahko odraz individualne volje posameznikov, četudi se v glavnem držijo uzaveščenih in dogovorjenih prepričanj o jeziku. Za utemeljitev opisane odločitve bi morali povprašati predvsem avtorja.

  Za akademijske pravopisne priročnike velja, da so rezultat strokovnega konsenza in plod dogovora različnih strokovnjakov, ki jih predstavlja Pravopisna komisija pri SAZU. V tej smeri se trudimo tudi v naši spletni svetovalnici, zato imamo oblikovan uredniški odbor, v svetovalnici pa si prizadevamo, da bi odgovorili tako, da vključimo morebitne pomisleke ob nakazanih rešitvah.

  Tudi zato imajo akademijski priročniki referenčni značaj.

  Helena Dobrovoljc (april 2015)