×

Razlaga jugoslovanske himne
 • Vprašanje:

  Poznam to himno že iz mladih let. Je kitica v tej pesmi, ki je ne razumem. Bi lahko mi razložili kaj sploh pomeni?

  Živi, živi duh slovanski,

  bodi živ na veke,

  grom in peklo, prazne vaše

  proti nam so steke.

  Za besedo peklo vem, da je stara oblika za pekel. Naprej pa ne morem uganiti, kaj pomeni sledeči stavek.


  Odgovor:

  Ta dva verza Tomášikove pesmi, neuradne himne panslavizma in kasneje uradne himne SFRJ, sta pomanjkljivo prevedena iz slovaškega izvirnika, kjer se glasita hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky. Slovaški pridevnik márny pomeni 'jalov, prazen', samostalnik vztek pa 'jeza, bes'. Verz torej pove, da je jeza pekla in groma za nas prazna, jalova. Beseda steka slovenščini živi samo v tej pesmi. Pri prevzemu iz slovaščine je celo spremenila spol, saj je vztek v izvirnem jeziku moškega spola. Slovaška beseda je sorodna z našim pridevnikom stekel, v starejšem jeziku pisan tudi vztekel, ki je prvotno pomenil 'besen, divji, blazen'.

  Marko Snoj (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.