×

Tvorba imen pripadnikov: »hutijevec«
 • Vprašanje:

  Slov. ustreznica (ang.) Houtis oz. Hutis (ime za člane uporniške skupine, dejavne v Jemnu; več o tem na http://en.wikipedia.org/wiki/Houthis)

  Na spletu (v slov. medijih) se največkrat pojavlja različica hutiji ali celo samo huti oz. hutijevci;

  vzporedno naletimo tudi na bes. zveze tipa

  hutijski uporniki oz.

  hutijevske sile.

  Gibanje pa naj bi ime dobilo po (l. 2004 umrlem) voditelju, imenovanem Husein Badredin al Huti. Katera ustreznica (če sploh) je bolj pravilna? Zdi se mi, da bi tukaj morali slediti Toporišičevi slovnici (na 178. str) in tvoriti navadno izpeljanko za »člana ali uda organizacije, ideologije [...]«, nekako tako kot ničejanec (prim. izpeljanko z -ist po vzoru idealist, ki tukaj domnevno ne bi funkcionirala ...)?
  Odgovor:

  Besedotvorne možnosti, s katerimi tvorimo imena pripadnikov gibanja, organizacije ali ideologije, so različne, zdi se, da sta res najpogostejši obrazili, ki ju navajate: -ec (ničejanec, rugljevec, kudovec, eldeesovec) in -ist (idealist, bajronist).

  Pravopisni slovar navaja več besedotvornih možnosti pri tvorbi pripadnika ali člana neke organizacije oz. kakor pravi Toporišičeva slovnica – člana ali uda organizacije, ustanove, rase, ideologije, znanstvene ali umetnostne smeri:

  ..(ôv)nik duhôvnik, mirôvnik
  ..án cisterciján, frančiškán
  ..ar króžkar, čitálničar, desníčar
  ..as Jêras, Úrbas
  ..áš frakcionáš, glagoljáš, orjunáš
  ..eát diskalceát, eleát, hanzeát
  ..ec gimnazíjec, kalvínec
  ..êjec epikurêjec, plebêjec, rdečearmêjec
  ..evec vájevec, skójevec, dejánjevec
  ..evík boljševík, menjševík
  ..íd apatríd, arktíd, bantuíd, hominíd, mongolíd
  ..ik akadémik, kémik
  ..ínec benediktínec, elizabetínec
  ..íst budíst, darviníst, lazaríst, marksíst, nihilíst, petrarkíst, rojalíst, sofíst
  ..ít husít, jezuít, taborít, prerafaelít
  ..ján državlján, kristján, nebeščán
  ..jar dájnčičar, metélčičar
  ..lín Fridolín, Jeklín, Peterlín
  ..ón lahón, madžarón
  ..ovec grádnikovec, héglovec, parnásovec
  ..úr nemčúr; plaščúr

  Glede na že opažene načine tvorbe v slovenščini in na to, da se izvorno ime Huti konča s samoglasnikom i, se zdi podaljšava z j in izbira preglašenega priponskega obrazila povsem nevtralna in ustrezna izbira: torej tako kot šumijevec (< Šumi), ferrarijevec (< Ferrari), gadafijevec (< Gadafi), berluskonijevec (< Berlusconi) ... tudi hutijevec (< Huti).

  hútijevec -vca m |pripadnik, član gibanja, imenovanega po Huseinu Badredinu al Hutiju|: šiitski hutijevci; napad na položaje hutijevcev

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.