×

Razlikovanje med glagoloma »osvojiti« in »usvojiti«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlika med glagoloma usvojiti in osvojiti v primeru:

  Kako dijaki usvojijo/osvojijo vsa ta znanja?

  Ali je v navedenem primeru možna raba obeh ali je vendarle bolj primerna raba glagola usvojiti.


  Odgovor:

  Glagol osvojiti uporabljamo v pomenih

  • z bojem spraviti tuje ozemlje pod svojo oblast;
  • priti v težko dostopen kraj, zlasti prvi;
  • pridobiti si naklonjenost, ljubezen koga.

  Ostali pomeni (dobiti, doseči,naučiti se, priučiti se, sprejeti) so v SSKJ označeni kot publicistični. Oznaka publicistično je v SSKJ razumljena kot normativna oznaka, saj so na ta način kvalificirane skladenjske zgradbe, ki so bile z jezikovnokulturnega vidika manj sprejemljive in stilistično »oporečne«.

  Pri glagolu usvojiti je pomen 'naučiti se, priučiti se' označen kot nevtralen v razmerju do knjižnojezikovnega standarda.

  S slogovnega vidika je torej za opisovanje pomena 'naučiti se, priučiti se' primernejši glagol usvojiti.

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.