×

Uporaba namenilnika
  • Vprašanje:

    Ali je lahko pri uporabi namenilnika za glagolom premikanja še kakšen glagol, ki ne pomeni premikanja, npr. Mojca je začela hodit telovadit v telovadnico.


    Odgovor:

    Seveda je lahko, vendar se v namenilniku uporablja le glagol, ki izraža namen glagola premikanja. Torej: Mojca je začela hoditi telovadit v telovadnico. Primer, ki bolj ustreza Vašemu opisu, je Mojca se je šla učit plavati. Tu se za glagolom premikanja (iti) pojavi namenilnik (učit se), temu pa sledi nedoločnik, ki ga lahko zamenjamo z glagolnikom: Mojca se je šla učit plavanja.

    Marko Snoj (maj 2015)