×

Uporaba namenilnika
  • Vprašanje:

    Ali je lahko pri uporabi namenilnika za glagolom premikanja še kakšen glagol, ki ne pomeni premikanja, npr. Mojca je začela hodit telovadit v telovadnico.


    Odgovor:

    Seveda je lahko, vendar se v namenilniku uporablja le glagol, ki izraža namen glagola premikanja. Torej: Mojca je začela hoditi telovadit v telovadnico. Primer, ki bolj ustreza Vašemu opisu, je Mojca se je šla učit plavati. Tu se za glagolom premikanja (iti) pojavi namenilnik (učit se), temu pa sledi nedoločnik, ki ga lahko zamenjamo z glagolnikom: Mojca se je šla učit plavanja.

    Marko Snoj (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.