×

Razlaga priimka »Vrtovec«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako bi si lahko razlagal nastanek priimka VRTOVEC oz. VERTOVEC ali izpeljanke Vertouz itd. In kdaj naj bi priimki na Slovenkem (in Primorskem) časovno nastali. Gre namreč za moj priimek; izhajam z Vipavskega in tam je tudi največ Vrtovcev v Sloveniji. Kar preveč preprosta se mi zdi razlaga, da bi nastal iz besede VRT; prej morda od naselja VRTOVIN (Ortoana) na Vipavskem, ki je z listinami dokazano obstajalo že l. 1001. (Je pa orto v italijanščini zelenjavni vrt, v latinščini pa Hortus...).


    Odgovor:

    Priimek Vŕtovec (211 oseb) je vipavski priimek z žariščem v Vŕtovčah. Pavle Merkù meni, da je Vrtovec 'tisti, ki je doma iz Vrtovč' (Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982). Toda že glede na to, da se v zvezi s krajevnim imenom Vrtovče uporablja predlog pri, je jasno, da so Vrtovče množinska oblika priimka. Najverjetneje se je priimek Vrtovec prvotno glasil *Vŕtalič (s sinonimno različico *Vŕtalec), sodeč po zapisu iz leta 1507 za podložnika v bližnjem Vipavskem Križu: Lachan Vertalicz (Vojko Pavlin, Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane, Nova Gorica 2006). Kraj Vrtovče (< *Vrtaliče, v tožilniku smeri od *Vrtaliči) potemtakem spada med naselja mlajšega nastanka (16. stol.). Priimek *Vrtalič je patronimik od vzdevka *Vrtal, ta pa je deležnik na -l od glagola vrtati. Današnjo obliko Vrtovec je mogoče razložiti kot rezultat narečnega glasovnega razvoja in mehaničnega poknjiženja v 19. stol. Domnevo bo mogoče preveriti z vpogledom v starejše matične knjige in urbarje.

    Silvo Torkar (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.