×

Razlaga imena »Uzmani«
 • Vprašanje:

  Sem prebivalka (tudi rojena) vasi Uzmani, blizu Roba na Dolenjskem. Najbližji malo večji kraj je Rašica, oz. Velikolaška občina.

  Zanima me ime kraja Uzmani. Zdaj, v teh časih, ko je svet tako na dlani prek računalnikov in ostalih mrež, ugotavljam, da sem bila rojena v turški vasi. Pri raziskovanju imena Uzman(i) vedno naletim na kraje in imena v turškem jeziku, v prevodu imenovan strokovnjak. Prosim vas za razlago in izvor imena moje rojstne vasi.


  Odgovor:

  O tem krajevnem imenu je pisal Jakob Müller v svojem prispevku z naslovom Zapisi in etimologije krajevnih imen v župniji Škocjan pri Turjaku, v knjigi Kraji in ljudje v Trubarjevi fari, Škocjan pri Turjaku 2008, str. 63–108 (o Uzmanih na str. 99–100).

  Müller navaja historične zapise od leta 1770 naprej in upravičeno ugotavlja, da je kraj imenovan po priimku Uzman, ki je izpričan v škocjanski poročni knjigi l. 1771. Navaja sicer kar štiri poskuse razlage priimka, zavedajoč se njihovih šibkih točk.

  Na zemljevidu franciscejskega katastra l. 1823 je naselje zapisano Uſsmann, po štetju 1817 je štelo 4 hiše in 27 preb. Krajevno ime se v lokalnem okolju naglaša na drugem zlogu, kar je pri razlagi nujno potrebno upoštevati.

  Izstopajoči zapisi Ossmani, Osmani Osmany v jožefinskih vojaških zapisih ok. l. 1785 morda odražajo starejši izgovor. Mogoče je, da je priimek Osmán nastal kot vzdevek za osmega otroka, podobno kot Šestan. To domnevo bo verjetno mogoče preveriti šele z vpogledom v starejše matične knjige in turjaške urbarje.

  Silvo Torkar (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.