×

Sklanjanje imena »Gustav«
  • Vprašanje:

    Kako se sklanja moško ime Gustav?


    Odgovor:

    V rodilniku ednine je oblika Gustava itd., naprej pa so končnice take, kot jih ima velika večina tovrstnih moških imen. V imenovalniku se ne konča na -a, kot se recimo ime Luka (ta ima rodilnik Luke ali Luka, pogovorno tudi Lukata), tudi ne na -o, kot se ime Drago (ki dobi v rodilniku pogovorno podaljšavo s -t-, torej Dragota, medtem ko je knjižni rodilnik Draga), ali na -i, kot je recimo v vzdevku Piki (ta je v rodilniku potem Pikija), osnova pa se tudi ne končuje na (govorjene) č ž š c j, da bi se končnica morala v posameznih sklonih premenjevati (kot se pri imenu Juš v orodniku ednine: z Jušem), in v osnovi ne izpade polglasnik ali kak drug glas, kot se zgodi v imenu Peter (ki ima zato rodilnik Petra). Večina tu povedanega velja tudi za svojilni pridevnik na -ov (nikoli na -in) iz takih imen: Lukov (pogovorno Lukatov), Dragov (pogovorno Dragotov), Pikijev, Jušev (pogovorno Jušov) in Petrov. Tudi tu je največ imen neproblematičnih, tako kot Gustav, k čemur spada pridevniška oblika Gustavov.

    Peter Weiss (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.