×

Stičnost številke in simbola: izražanje dimenzij
 • Vprašanje:

  Pogosto se soočamo z dimenzijami produktov. Kakšna navedba je slovnično pravilna oz. sprejemljiva?

  Npr.:

  • 5x5 cm
  • 5 x 5 cm
  • 5cmx5cm
  • 5 cm x 5 cm

  Odgovor:

  Eksaktne znanosti zahtevajo, da za številsko vrednostjo (tudi v nizih takih vrednosti) vsakič stoji enota ali njen simbol. V preglednici lahko v glavi stolpca ali na začetku vrstice stoji zapisana enota ali simbol, potem pa so v pripadajočih celicah številke zapisane gole. V vsakdanjem življenju bi bil tak način silno naporen, sploh kadar so podatki brani, recimo v vremenski napovedi. Tako v današnji (za 20. maj 2015) piše:

  »Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.«

  Lahko se strinjamo, da je enkratna navedba enote povsem na koncu gospodarna in za razumevanje čisto dovolj. Seveda je mogoče ravnati tudi kako drugače, sploh pa morajo biti podatki navedeni natančno, če se številske vrednosti v miselnem nizu v vremenskem poročilu nanašajo na stopinje Celzija in recimo na centimetre snega: »Celje, 0 stopinj Celzija, 12 centimetrov snega, Maribor, 1 stopinja, 8 centimetrov snega ...

  Dvakratno ali samo enkratno navajanje enote v izrazu (5 cm × 5 cm ali 5 × 5 cm) je torej odvisno od sobesedila in namena zapisa: če je besedilo namenjeno večinoma nestrokovnjakom, bo drugi način edini primeren. Pravopis se meša v kateri koli zapis le z nekaj pomembnimi podrobnostmi:

  (1) med številko in enoto je vedno presledek (izjema je zapis simbolov za stopinjo, minuto in sekundo, o čemer si lahko preberete več v odgovoru na vprašanje o zapisovanju stopinjskih vrednosti – https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/500/zapisovanje-stopinj),

  (2) »v naslednjo vrstico ne prenašamo posameznih simbolov za mere, uteži ipd. za številkami: 5 m, 10 kg« (pravila Slovenskega pravopisa, točka 610) in

  (3) namesto črke iks imamo na večini novejših elektronskih naprav za 'krat' znak × (na računalniški tipkovnici je večinoma dosegljiv s kombinacijo AltGr Đ, črka x pa je njegov približek in nadomestek, če znaka × nimamo ali ne najdemo, recimo na tipkovnicah pametnih telefonov).

  Na kratko: 5 cm × 5 cm je za strokovno in znanstveno rabo, 5 × 5 cm pa za večinsko. (Načini 5x5cm, 5x5 cm in 5cmx5cm zaradi pisanja skupaj ne pridejo v poštev.)

  Peter Weiss (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.