×

Izvor priimka »Koželj«
 • Vprašanje:

  Izvor priimka Koželj


  Odgovor:

  Priimek Koželj je nastal najverjetneje iz vzdevka Koželj z metonimijo iz občnega imena kožélj 'rogovilicam podoben del kolovrata, na katerega se natakne kodelja' (SSKJ) oz. 'zgornji del preslice, kamor se obeša kodelja' (France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljana 1982, str. 77, po Pleteršniku).

  Izraz koželj je znan tudi v drugih slovanskih jezikih (srbohrv. kuželj, češ. kužel, narečno tudi kružel, poljsko krężel itd. Etimološki slovar slovanskih jezikov (ured. Oleg Trubačov) v 12. zvezku (Moskva 1985, str. 80–82) izvaja to besedo iz praslovanske oblike *krǫželь, ki je izpeljana iz korena *krǫgъ, *krǫžiti.

  Silvo Torkar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.