×

Sklanjanje moškega imena »Laren«
  • Vprašanje:

    Kako se sklanja moško ime Laren: Larenu ali Larnu?


    Odgovor:

    Ne glede na to, ali imate v mislih ime mesta, osebno moško ime ali stvarno ime McLaren, je upravičeno le sklanjanje brez neobstojnega polglasnika, ki ga v imenovalniku seveda izgovorimo, torej: Laren Larna Larnu ... in pridevnik Larnov.

    Helena Dobrovoljc (maj 2015)