×

Zanikanje in rodilnik
 • Vprašanje:

  Vem, da je bilo o pravilni uporabi zanikanja že veliko napisanega, pa vendar sem v dilemi. Kakšen bi bil po vašem pravilen ta stavek?

  • Ni storil isto.

  ali

  • Ni storil istega.

  (meni se zdi ta druga varianta zelo nenavadna, a menda je ta prava).

  In kako bi bilo prav v primeru:

  • Ni mislil nič resnega.

  ALI

  • Ni mislil ničesar resnega.

  Odgovor:

  Pri prvem primeru (ni storil isto/istega) je ustreznejša druga možnost, torej z rodilnikom (istega), če tisto, kar stoji ob zanikanem dejanju, razumemo kot posamostaljeni zaimek isti -a -o, ki predstavlja predmet, na katerega prehaja dejanje.

  Vaše občutenje, da je druga možnost nenavadna in da prva zveni v redu, bi bilo mogoče pojasniti z drugo možnostjo razlage: da isto ob dejanju stoji kot načinovni prislov (storil/naredil je [kako: isto, enako/drugače]), ki se seveda ne sklanja, zato oblika vseskozi ostaja enaka.

  V drugem primeru (ni misil nič/ničesar resnega) pa sta možnosti načeloma sicer enakovredni, čeprav že pravopis iz leta 2001 pri iztočnici nič na prvo mesto postavlja prvo (Nič/ničesar ti ne povem). Enako kaže današnja raba, kjer prva možnost (nič) izrazito prevladuje (181 proti 15 zadetkov v korpusu Gigafida).

  Poleg tega je ena od možnih razlag, da gre za elipso, kjer na predmet neposredno prehaja šele glagol v elipsi (ni mislil [storiti, reči itd.] nič hudega), s tem pa vpliv zanikanja na predmet še slabi – tudi to bi govorilo v prid prvi možnosti (nič), s tem, da ob taki razlagi za predmet (nič) ne moremo enoznačno trditi, ali stoji v rodilniku ali tožilniku.

  Domen Krvina (maj 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.