×

Svojilni pridevnik imena »Portia«
 • Vprašanje:

  Kakšen je pravilni svojilni pridevnik imena Portia? Portiin ali Portijin?

  Našla sem obe različici – podobno kot pri Tiin in Tijin – pa sem zato v dilemi, kaj je resnično prav.


  Odgovor:

  Na vprašanje smo že večkrat odgovorili:

  Pravopisna pravila (SP 2001 v členu 963) ne dopuščajo dvojnice pri imenih, ki osnovo v imenovalniku končujejo na i/y in zahtevajo obvezno podaljšavo z j. Sledeč temu pravilu, bi svojilni pridevnik tvorili takole:

  Portia – Portijin

  To pravopisno pravilo potrjujejo tudi raba in vzporedni primeri v slovarskem delu pravopisa (AdriaAdrijin), ki pa ga hkrati zanikajo (CroniaCroniev in ˙Croniin).

  Aktualna raba kaže, da se to pravilo ni docela uveljavilo, saj uporabniki verjetno ne poznajo pravila o rodilniški množinski obliki, iz katere naj bi izhajali pri tvorbi pridevnika, in pišejo svojilne pridevnike tudi brez vmesnega j (torej Portia – Portiin), kot to pravopis dovoljuje pri Tea (Tejin in Tein).

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)