×

Sklanjanje moških imen na -e: »Dante«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja ime Dante?


  Odgovor:

  Ime Dante je moškega spola in se sklanja po vzorčni paradigmi korak (korak koraka koraku korak koraku korakom). Za ime Dante se je v slovenski pravopisni tradiciji uveljavila podaljšava osnove z j:

  • Dánte Dánteja Dánteju Dánteja Dánteju Dántejem

  Te posebnosti pa ne moremo posplošiti na vsa imena s končajem e. Pravzaprav je vzorec izbire ene od možnosti pregibanja (nekatere samostalnike iz te skupine namreč sklanjamo s podaljšavo s t, druge brez podaljšave) pri teh samostalnikih (bodisi lastno- bodisi občnoimenskih) precej nenapovedljiv, kot kaže tudi spodnja razdelitev, ki je nastala sicer na omejenem gradivu najpogosteje uporabljenih besed v korpusu Gigafida:

  a) podaljšava z j

  • nekatera osebna imena (prevladujejo tuja): Kétte Kétteja, Pórsche Pórscheja, Rílke Rílkeja; Felípe Felípeja; Dánte Dánteja (in še: Nietzsche, Goethe, Heine …)
  • tuja zemljepisna imena: Zimbábve Zimbábveja
  • končniško naglašene občne besede: komité komitêja, dosjé dosjêja, ateljé ateljêja (in še: ataše, bife, dekolte, karate, kupe, milje, file, pire, žele, pedigre, variete, kare, krupje, sake, komunike, renome …)
  • leksikalizirane kratice: cedé cedêja, devedé devedêja, tevé tevêja

  b) brez podaljšave

  • tuja zemljepisna imena: Číle Číla, Bresanóne Bresanóna, Pordenóne Pordenóna;
  • občne besede na -ale/-ile: finále finála, bienále bienála; promíle promíla; penále penála (in še: berlinale, četrtfinale, polfinale, trienale ...)
  • slovanska lastna imena na -je: Hrvoje Hrvoja, Mároje Mároja, Đórđe Đórđa

  c) podaljšava s t

  • domača, slovanska ali v preteklosti podomačena imena, ki so naglašena na končnici (Anžè Anžéta, Peterlè Peterléta; Grozdè Grozdeta; Nagodè Nagodéta) ali osnovi (Zvóne Zvóneta; Pávle Pávleta; Stípe Stipeta; Nóe Nóeta) (in še: Rožlè, Nánde, Fráne, Jóže, Júre, Tóne; Udè, Rodè, Tamšè, Mravljè, Šukljè)
  • domače občne besede: óče očéta; síne síneta

  Imena, pri katerih se po navedbah v pravopisu oziroma gradivskih poizvedbah v korpusu Gigafida uresničuje več možnosti pregibanja, so tuji priimki:

  • Bonaparte Bonaparta ali Bonaparteja
  • Borghese Borghesa ali Borgheseja
  • Stallone Stallona ali Stalloneja

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.