×

Izvor priimka »Saje«
  • Vprašanje:

    Izvor priimka »Saje«


    Odgovor:

    Priimek Saje je nastal kot manjšalnica s priponskim obrazilom -e za mlada bitja iz vzdevka Saja, s katerim so najverjetneje poimenovali človeka s sajasto črnimi lasmi. Trditve geografa J. Titla o keltskem izvoru nekaterih slovenskih priimkov so diletantske in z resnim imenoslovjem nimajo zveze.

    Silvo Torkar (maj 2015)