×

Izvor hišnega imena »Mežnarček«
  • Vprašanje:

    Izvor hišnega imena »Mežnarček«


    Odgovor:

    Hišno ime Mežnarček je manjšalnica od imena in priimka Mežnar oz. občnega imena mežnar (cerkovnik). Občno ime mežnar je prevzeto iz srednjevisokonemškega mesner, ta pa iz latinskega mansionarius 'cerkveni služabnik'.

    Silvo Torkar (maj 2015)