×

Izvor hišnega imena »Mežnarček«
  • Vprašanje:

    Izvor hišnega imena »Mežnarček«


    Odgovor:

    Hišno ime Mežnarček je manjšalnica od imena in priimka Mežnar oz. občnega imena mežnar (cerkovnik). Občno ime mežnar je prevzeto iz srednjevisokonemškega mesner, ta pa iz latinskega mansionarius 'cerkveni služabnik'.

    Silvo Torkar (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.