×

Razlikovanje med pridevniškima oblikama »svet« in »sveti«
 • Vprašanje:

  Zanima me, če se lahko pridevnik sveti ob samostalniku Jurij razume tudi kot vrstni pridevnik.


  Odgovor:

  Pridevnik svet je lastnostni pridevnik, katerega pomensko razlago si lahko preberete v SSKJ: svet

  Pridevnik v njegovi nedoločni obliki (svet) stopnjujemo na različne načine:

  • Pepelnica je bila včasih zelo svet dan, oznanjala je začetek resnega postnega časa;
  • Znano je namreč, da je bolj svet tisti svetnik, ki kdaj pa kdaj greši;
  • Tempeljska vzpetina v Jeruzalemu najsvetejši islamski kraj, nekateri celo pravijo, da svetejši kot Kaaba v Meki.

  Značilno je, da ga lahko uporabljamo v značilni predikativni (povedni) poziciji:

  • Ta človek je svet.

  Značilna je torej naslednja skladenjska raba:

  • Kakšen človek je bil Jurij? Bil je zelo svet človek.

  Pridevnik v določni obliki (sveti) se ne stopnjuje. Razumemo ga v vrstnem pomenu (ki ustreza odgovoru na vprašanje kateri?):

  • Kateri svetnik je v oltarju? V oltarju je sveti Jurij,

  Najpogosteje se pojavlja v stalnih besednih zvezah, če sodimo po Gigafidi – se v sodobni slovenščini najpogosteje pojavlja ob lastnem imenu Jurij (pa tudi Štefan, Miklavž, Jernej, Peter) in občnih besedah (duh, oče, gral, maša, sedež, večer, trojica, gora, dežela, križ in trava).

  Omenimo še, da so s tega vidika aktualni normativni slovarji nekoliko nejasni, saj pridevnika svet v stalni besedni zvezi sveto rešnje telo ne uvrščajo med določne oblike (npr. v SP 2001). Hkrati pa ga v presežniški obliki najsvetejši ne obravnavajo samostojno, čeprav se pomensko osamosvojen v nekaterih zvezah pojavlja v teoloških in bogoslužnih besedilih (sveto rešnje telo) – tudi v posamostaljeni obliki (najsvetejše).

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.