×

Izvor priimka »Kroflič«
  • Vprašanje:

    Prosim za razlago (etimologija, izvor) priimka Kroflič.


    Odgovor:

    Priimek Kroflič (210 oseb, od tega 193 v savinjski statistični regiji) je nastal kot patronimik iz vzdevka Krofl, kar je nemška manjšalnica od sam. Kropf ‘krof, golša’. Vzdevek Krofl se je očitno nanašal na človeka z golšo, Kroflič pa je pomenil ‘sin Krofla’. V RS obstajajo tudi sorodni priimki Krof, Kropf, Krofl, Krofel.

    Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.