×

Izvor priimka »Kroflič«
  • Vprašanje:

    Prosim za razlago (etimologija, izvor) priimka Kroflič.


    Odgovor:

    Priimek Kroflič (210 oseb, od tega 193 v savinjski statistični regiji) je nastal kot patronimik iz vzdevka Krofl, kar je nemška manjšalnica od sam. Kropf ‘krof, golša’. Vzdevek Krofl se je očitno nanašal na človeka z golšo, Kroflič pa je pomenil ‘sin Krofla’. V RS obstajajo tudi sorodni priimki Krof, Kropf, Krofl, Krofel.

    Silvo Torkar (junij 2015)