×

Sklanjanje imena in priimka: »Feri Lainšček«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja ime Feri Lainšček? In na splošno končnica -šček.


  Odgovor:

  Ime Feri Lainšček se sklanja po vzorcu: Feri Lainšček, Ferija Lainščka, Feriju Lainščku… Večina slovenskih samostalnikov pri pregibanju v knjižnem jeziku izgublja neobstojni samoglasnik, to velja tako za lastna imena (Brezavšček, Drašček, Gaberšček, Gabršček, Goljevšček, Klanjšček, Lipušček, Medvešček, Podvršček, Rakušček, Velušček; Vogršček, Kurešček) kot občna poimenovanja (drevešček, hrošček, kolešček, košček, kožušček, lišček, orešček, pašček, peklenšček, pišček, plašček, plošček, postrešček, telešček, trebušček).

  Izjema je priimek Šček (rod. Ščeka), pri katerem bi izguba edinega in zato tudi naglašenega samoglasnika povzročila neizgovorljivost soglasniškega sklopa.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.