×

Pomen besede »brezskrben«
  • Vprašanje:

    Prosim vas za razlago pomena besede BREZSKRBNA SI z izdelkom xy ... ali ima to pozitiven ali negativen pomen?


    Odgovor:

    Že sama pomenska podstava pridevnika brezskrben vsebuje po SSKJ pomen: 'brez skrbi', kar odraža pozitivne občutke, saj nas skrbi navadno negativno obremenijo.

    Helena Dobrovoljc (junij 2015)