×

Zapis stotic
 • Vprašanje:

  Se 500 napiše skupaj ali narazen?


  Odgovor:

  Člen 544 v pravopisnih pravilih pravi takole:

  Glavne števnike do 100 in stotice pišemo skupaj: enajst, petindvajset, sedeminsedemdeset; dvesto, devetnajststo.

  Druge glavne števnike pišemo narazen: sto enajst, dva tisoč, sedem milijonov, tristo tisoč sto (300.100), tristo en tisoč sto (301.100), devetnajststo šestindvajset (1926).

  Števnik petsto sodi med stotice, torej ga pišemo skupaj.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Prijavite se za odgovor