×

Izvor priimka »Porenta«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Porenta.


    Odgovor:

    Priimek Porenta nosi v RS 461 oseb, od tega 259 v gorenjski in 181 v osrednjeslovenski statistični regiji. Prvič je izpričan v loškem urbarju iz leta 1501, kjer se v Pevnem navaja kmet in lovec Iorg Parenta. Razlago priimka Porenta je France Bezlaj (ESSJ, 3. knjiga, Ljubljana 1995) prevzel od hrvaškega etimologa Petra Skoka. V hrvaščini je izpričano občno ime parenta s pomenom 'rojak, sorodnik', v Hercegovini pa je pri pravoslavnem prebivalstvu izpričan tudi priimek Parenta. Beseda naj bi bila prevzeta iz italijanskega parente 'sorodnik'. Alenka Šivic - Dular v članku o slovenskih priimkih na -et in -ent (1985) uvršča priimek Porenta med možne slovanske oblike na -ent, vendar se o podstavi priimka ne izreče.

    Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.