×

Izvor priimka »Porenta«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Porenta.


    Odgovor:

    Priimek Porenta nosi v RS 461 oseb, od tega 259 v gorenjski in 181 v osrednjeslovenski statistični regiji. Prvič je izpričan v loškem urbarju iz leta 1501, kjer se v Pevnem navaja kmet in lovec Iorg Parenta. Razlago priimka Porenta je France Bezlaj (ESSJ, 3. knjiga, Ljubljana 1995) prevzel od hrvaškega etimologa Petra Skoka. V hrvaščini je izpričano občno ime parenta s pomenom 'rojak, sorodnik', v Hercegovini pa je pri pravoslavnem prebivalstvu izpričan tudi priimek Parenta. Beseda naj bi bila prevzeta iz italijanskega parente 'sorodnik'. Alenka Šivic - Dular v članku o slovenskih priimkih na -et in -ent (1985) uvršča priimek Porenta med možne slovanske oblike na -ent, vendar se o podstavi priimka ne izreče.

    Silvo Torkar (junij 2015)