×

Svojilni pridevniki iz samostalnikov ženskega spola
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se prav zapiše svojilni pridevnik (kraljična, oče). Je prav kraljičnin oče ali kako?


    Odgovor:

    Da, prav je kraljičnin oče. Ker se svojilni pridevniki iz samostalnikov ženskega spola vedno tvorijo s pripono -in, jih dosedanji jezikovni priročniki niso vedno navajali, vsekakor pa jih bodo bodoči.

    Marko Snoj (maj 2015)