×

Izvor priimka »Gerželj«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Gerželj.


    Odgovor:

    Priimek Gerželj s pravopisno različico Grželj je nastal iz krstnega imena Gregor oz. njegove hipokoristične oblike Grga prek manjšalnice Grže s priponskim obrazilom -lj nemškega izvora (-lein). Gl. Pavle Merkù, Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982, str. 27.

    Silvo Torkar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.