×

Števnik sto
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je prav;S stotimi/sto ljudmi je šel na sprehod. Vem, da je v primeru samo en/eden študent je prišel na izpit pravilno en, ker besedi sledi samostalnik. Kako pa vem za primer sto/stotimi?


  Odgovor:

  Vprašanji o dvojicah sto/stotih in en/eden nista povsem vzporedni. Medtem ko v paru en/eden res govorimo o pridevniški in samostalniški vlogi istega števnika, pa je v zgledu s stotimi/sto ljudmi je šel na sprehod števnik sto uporabljen v pridevniški vlogi, le da ste ga najprej sklanjali, nato pa ne. Obe možnosti sta v knjižni slovenščini sprejemljivi, čeprav se nesklanjanje visokih števnikov širi iz pogovornega jezika. Táko omahovanje pri skladenjskem vedenju visokih števnikov v zgledu s stotimi ljudmi (s sto ljudmi) je odšel gasit gozd prikazal že Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 331).

  Če pa ste morda mislili na nasprotje S stotimi je šel na sprehod nasproti S stotimi ljudmi je šel na sprehod, potem je upravičeno razmišljanje o vzporednosti navedene dvojnice in dvojnice en človek/eden.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)