×

Zapis koordinat
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno zapisuje koordinate v koordinatnem sistemu. x-koordinata, y-koordinata, če ne želim obrniti besednega reda? Ali x koordinata?


    Odgovor:

    Pri občnih jedrih se lahko odločimo za enobesedno izražanje (x-koordinata, a-razred). V terminološkem smislu smo nekoliko manj svobodni, saj se navadno želimo čim bolj nedvoumno izraziti. Če je v vaši stroki v uporabi tudi način x-koordinata, potem ni nobenih zadržkov, saj knjižni jezik dopušča oboje.

    Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.