×

Zapis koordinat
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno zapisuje koordinate v koordinatnem sistemu. x-koordinata, y-koordinata, če ne želim obrniti besednega reda? Ali x koordinata?


    Odgovor:

    Pri občnih jedrih se lahko odločimo za enobesedno izražanje (x-koordinata, a-razred). V terminološkem smislu smo nekoliko manj svobodni, saj se navadno želimo čim bolj nedvoumno izraziti. Če je v vaši stroki v uporabi tudi način x-koordinata, potem ni nobenih zadržkov, saj knjižni jezik dopušča oboje.

    Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Prijavite se za odgovor