×

Izvor priimkov »Piskar«, »Kadunc«, »Sedeljšak«, »Mošnik« in »Voljkar«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Piskar, Kadunc, Sedeljšak, Mošnik in Voljkar.


  Odgovor:

  Priimek Piskar (97 oseb, od tega 76 v osrednjeslovenski stat. regiji) je domnevno nastal kot vzdevek iz poimenovanja za človeka, ki piska na piščal, za piskača.

  Priimek Kadunc (466 oseb, od tega 380 v osrednjeslovenski stat. regiji) je najverjetneje nastal kot stanovniško ime za prebivalca, ki živi na zemljišču z imenom Kadunja oz. Kadunje. Ledinsko ime Kadunja je enako občnemu imenu kadunja 'rupa, kotlina' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, Ljubljana 1982).

  Priimek Sedeljšak (71 oseb, od tega 40 v osrednjeslovenski, 22 v savinjski stat. regiji) je nastal kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena Sedelc, ki je izpeljano iz občnega imena sedlo.

  Priimek Mošnik (50 oseb, od tega 31 v osrednjeslovenski stat. regiji, žarišče v Tuhinju) je nastal domnevno iz narečnega občnega imena moša 'vodne grablje iz hlodov za prestrezanje plavljenega lesa', prim. Basjakova Moša ob Meži. Občno ime moša navaja Bezlaj (Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga), izvaja ga, čeprav brez potrebe nekoliko v dvomu, iz *mostja (> *mošča) k most.

  Priimek Voljkar (14 oseb, vsi v območju Tuhinja) in njegovi različici Volkar (108 oseb, od tega 88 v osrednjeslovenski stat. regiji) in Volker (22 oseb, pretežno koroška stat. regija) je najverjetneje etimološko povezan s priimki Bolko, Bolkovič, Balkovec, Bole. Nastal je kot patronimik na -ar iz hipokoristične oblike *Bol(j)ko k slovanskim (tudi staroslovenskim) zloženim osebnim imenom *Bol'edrag, *Bol'eslav. Oblika Voljkar (enako kot Volkar in Volker) je hiperkorektno poknjiženje nemškega zapisa Wolkar oz. Wolker, pisava z -j- pa želi odraziti izgovor srednjega -l-, za razliko od dvoustničnega -u- v priimku Volk.

  Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.