×

»Selfie«, »selfi«, »sebek« ... kaj uporabiti
 • Vprašanje:

  Zanima me kako iz angleškega jezika prevajamo besedo selfie. Selfie je relativno nova beseda, označuje pa posneto fotografijo, ki jo napravi fotograf sam, navadno z mobilnim fotoaparatom (self-portrait). V slovenščino jo že prevajamo kot sebek, vendar se zdi izraz nekoliko ponesrečen. V slovenski literaturi je moč zaslediti tudi samo selfi.


  Odgovor:

  Kot ugotavljate, je beseda selfi/selfie res relativno nova, kljub temu pa smo jo slovarsko že zabeležili v Sprotnem slovarju slovenskega jezika (SSSJ), ki je izhodiščno namenjen prav takemu besedju. Od 14. oktobra 2014 je SSSJ prosto dostopen na www.fran.si, slovarskem spletišču Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

  Obliki selfi in selfie se v rabi izkazujeta kot enakovredni (natančnejše ocene glede na kratko življenjsko dobo besede še ni mogoče podati); pri sklanjanju se nekoliko bolj obnese podomačena varianta selfi, torej selfija, selfiju ... proti selfieja, selfieju ... Kot rečeno, o prednosti enega ali drugega zapisa zaenkrat ni mogoče reči še nič določenega – če ste za podomačeno, potem uporabljajte selfi. Tudi selfie je ustrezen, vendar za pregibanje nekoliko manj priročen.

  Uveljavljenega slovenskega ustreznika (kakor ugotavljate za sebek) zaenkrat še ni, prav zato je v SSSJ omogočeno predlaganje in glasovanje.

  Domen Krvina (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.