×

Izvor priimka »Zajec«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Zajec.


    Odgovor:

    Priimek Zajec (744 oseb) s pogostejšima pisnima različicama Zajc (2315) in Zavec (462) je nastal bodisi iz vzdevka Zajec, bodisi iz starega os. i. Zajec, prim. toponime Zajčji Vrh, Zajčje Polje.

    Silvo Torkar (junij 2015)