×

Izvor priimka »Zajec«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Zajec.


    Odgovor:

    Priimek Zajec (744 oseb) s pogostejšima pisnima različicama Zajc (2315) in Zavec (462) je nastal bodisi iz vzdevka Zajec, bodisi iz starega os. i. Zajec, prim. toponime Zajčji Vrh, Zajčje Polje.

    Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.