×

Izvor priimkov »Vehar«, »Krmelj« in »Grandovec«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Vehar, Krmelj in Grandovec


  Odgovor:

  Priimek Vehar ni nujno etimološko povezan s priimkoma Vehovec in Vehovar, ki ju povezujejo z občnim imenom vehavec 'omahljivec, nestanovitnež' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 4. knjiga, avtor gesla vehati II delno M. Furlan). Zdi se, da je izpeljan iz vzdevka Vehar, ta pa iz občnega imena veha bodisi v pomenu 'čep' bodisi v pomenu 'zeljnata glava z razprtimi listi'.

  Priimek Krmelj (390 oseb, od tega 235 v gorenjski stat. regiji) povezuje M. Snoj v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen z osebnim imenom Carmelus, ki je izpeljano iz imena gore Karmel v Palestini. Priimek Karmel je prvič izpričan v loškem urbarju 1501 v Stanišah v Poljanski dolini (Caspar Karmel).

  Priimek Grandovec (137 oseb, od tega 65 v osrednjeslovenski stat. regiji) je verjetno povezan s priimki Grande, Granda, Grando, Grandošek, Grandič. Nejasno.

  Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.