×

Podčrtovanje stavčnih členov
 • Vprašanje:

  Kako podčrtamo besedo 'in' z znaki za stavčne člene?

  Primer: Pili so pomarančni sok IN jedli kruh.


  Odgovor:

  Po načelih, ki jih je v slovenistiki uvedel J. Toporišič, je in podčrtan tako, kot prikazuje spodnja slika. Vir: J. Toporišič, Nova slovenska skladnja, 1980.

  Podatkov o drugačnih načinih, ki jih morda uvajajo srednje- ali osnovnošolski učbeniki, žal nimamo.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.