×

Vejica in datumi
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali so ločila v naslednjih zvezah pravilno postavljena (dan v tednu, datum in še dodaten podatek):

  ... iskanj je bilo izvedenih v petek, 23. 5. (n = 450), sledita sobota, 24. 5. (n = 150), in nedelja, 25. 5. (n = 155).


  Odgovor:

  Ločila so v vašem primeru ustrezno postavljena. Resda je zgled nekoliko nenavaden oziroma vsaj redek, saj med pristavčnimi vejicami in oklepaji ni besed, temveč le številke in druga pisna znamenja. Takoj ko bi na ta mesta postavili besede, dvomov najbrž ne bi bilo več. Npr. (zgled je izmišljen): Na prvem mestu je po polovici glasovanja Nejc, nadarjen glasbenik (igra pet glasbil), sledita Marko, ustvarjalec navdušujočih stripov (pravkar jih razstavlja v šolski avli), in Nada, baletna plesalka (videli smo jo v novoletni predstavi).

  Tina Lengar VerovnikNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.