×

Izvor priimka »Trček«
  • Vprašanje:

    Izvor priimka Trček.


    Odgovor:

    Priimek Trček (934 oseb, od tega 600 v osrednjeslovenski stat. regiji) je najverjetneje nastal iz vzdevka Trček, ki je bržkone izpeljan iz glagola trkati 'bosti z rogovi' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 4. knjiga, avtor gesla trkati I M. Snoj).

    Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.