×

Izvor priimka »Trček«
  • Vprašanje:

    Izvor priimka Trček.


    Odgovor:

    Priimek Trček (934 oseb, od tega 600 v osrednjeslovenski stat. regiji) je najverjetneje nastal iz vzdevka Trček, ki je bržkone izpeljan iz glagola trkati 'bosti z rogovi' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 4. knjiga, avtor gesla trkati I M. Snoj).

    Silvo Torkar (junij 2015)