×

Ženska oblika samostalnika »geograf«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilno poimenovanje geografinja ali geografka.


  Odgovor:

  V drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika najdemo tako geografko kot tudi geografinjo, ki je v prejšnji izdaji ni bilo. Preverjanje po korpusih izpričuje pogostejšo rabo poimenovanja geografinja, npr. zgodovinarka in geografinja, diplomirana geografinja ipd.

  Tudi Slovenski pravopis 2001 že navaja obe obliki, vendar v obeh primerih usmerja k zemljepiski, ki pa je v rabi zelo redko izpričana. Tudi v Standardni klasifikaciji poklicev Statističnega urada RS se uporabljata poimenovanji geograf, geografinja.

  Nataša Gliha Komac (oktober 2014)