×

Zapis pridevniških priimkov za ženske osebe
 • Vprašanje:

  Kakšen je v slovenščini pravilen zapis bolgarskega priimka za deklico, če je oče Kjostarov: Kjostarova ali Kjostarov?


  Odgovor:

  V slovenščini se tako v skladu z Zakonom o osebnem imenu kot z že približno stoletno tradicijo za ženske osebe uporablja moška oblika priimka, ne glede na to, da je to včasih v kričečem nasprotju z jezikovno logiko. V slovenščini je spol enako kot v ruščini in drugih slovanskih jezikih pomembna razlikovalna lastnost, zato je absurdno, da morajo ženske osebe, celo če nosijo priimke, ki so pridevniškega izvora, uradno sprejeti moške oblike, npr. Komarov, Tkačev, Pisanski, Pleterski ipd. V ljudskem jeziku poznamo oblike, kot so Mica Kovačeva, kjer Kovačeva sicer ni priimek, temveč hišno ime. Ena redkih izjem je bil akademik Milko Matičetov, ki je s svojim vztrajanjem dosegel, da sta žena in hčerka uradno prejeli žensko obliko njegovega priimka (ki ga je sam ustvaril iz hišnega imena): Matičetova. Opozoriti velja, da sicer v slovenščini (z redkimi izjemami) ne maskuliniziramo ženskih oblik ruskih priimkov športnic, kozmonavtk, prevajalk, pisateljic, znanstvenic in drugih vidnih oseb, dokler te ne postanejo slovenske državljanke. Pri novem valu ruske, ukrajinske, bolgarske itd. imigracije prihaja do različnih zapisov pridevniških priimkov na -ov za ženske osebe: največkrat pod težo neživljenjskega zakona in stoletne tradicije obveljajo samo moške oblike, obenem pa priseljena (samska) ženska lahko obdrži žensko obliko.

  Če sem konkreten: deklici bodo matičarji po črki zakona dali moško obliko očetovega priimka, lahko pa starši takoj zatem zahtevajo uradno spremembo priimka, s katero bodo uveljavili edino pristno žensko obliko.

  Silvo Torkar (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.