×

Sklanjanje imena »Union Olimpija«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sem pri diplomski nalogi pravilno zapisoval moštvo Uniona Olimpije; pri Unionu Olimpiji, z moštvom Uniona Olimpije ... in pa spol: Union Olimpija je igrala (ž. spol).

  Ali je prav visoki igralec (strokovna besedna zveza); postavljeni napad (strokovna besedna zveza); ali visok igralec in postavljen napad.


  Odgovor:

  V pravopisnih pravilih (člen 847) je pojasnjeno, da ime Union Olimpija uvrščamo glede na pregibanje v skupino, v kateri pregibamo obe sestavini imena. To potrjuje tudi raba v besedilih slovenskih časnikov Delo, Dnevnik, Ekipa ...

  Vaš dvom je pogojen z močnim vplivom pogovorne norme, ki jo odraža tudi korpus Gigafida: očitno je, da veliko uporabnikov tudi pri zapisu upošteva pogovorno normo, kjer opažamo, da se prva sestavina redkeje sklanja (z Union Olimpijo).

  Raba ženskega spola je ustrezna, saj jedro besedne zveze predstavlja Olimpija.

  V terminološki rabi oz. strokovnih besednih zvezah, kot ste se izrazili, je ustreznejša uporaba določne oblike pridevnika, saj pridevnik izraža tip/vrsto igralca ali napada: visoki igralec, postavljeni napad.

  Veliko igralcev je visokih, toda v ekipi ima vlogo visokega igralca le en igralec. Tudi napadov je v vsaki tekmi veliko, toda za postavljeni napad se morajo tekmovalci organizirati v posebej določenem načinu.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.