×

Predlog »na« in »pri«
 • Vprašanje:

  Pri pisanju magistrske naloge sem mi je postavilo vprašanje, in sicer, kako je pravilno oblikovana poved: ... saj so pri pred-testu s pojmom imeli težave ... ali ... saj so na pred-testu s pojmom imeli težave...

  Ali je pravilno pri testu ali na testu?


  Odgovor:

  Najprej moram pojasniti, da je zapis pred-test napačen, saj sledi angleškemu izvirniku, v angleščini pa tako imenovane sestavljenke (besede, ki so tvorjene iz dveh polnopomenskih besed v podstavi, ob tvorbi je prva nadomeščena s predponskim obrazilom, druga pa tvori jedro tvorjenke).

  Slovenci raje uporabimo zvezo na testu kot pri testu. Obe zvezi sta pravilni. Predlog na je morda mogoče razumeti tudi v bolj abstraktnem pomenu.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.