×

Je beseda »sponzoriranec« ustrezna?
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je beseda sponzorinanec pravilna. Ali je pravilno sponzorirani? Npr:

  Imate kakšne izkušnje v vašem podjetju z zaposlovanjem vrhunskih športnikov oz. sponzorirancev?


  Odgovor:

  Besedo sponzoriranec najdemo v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika, kjer je prvič slovarsko evidentirana, neoznačeno, torej brez področnih ali zvrstnih omejitev:

  sponzoríranec -nca m, člov. (ȋ)
  kdor je sponzoriran: Pomen dobro pripravljenih prošenj se precej poudarja in sponzoriranci se zelo dobro zavedajo, da je od tega odvisen njihov uspeh pri pridobivanju sponzorjev.
  E ↑sponzorírati

  Sponzoriranca najdemo tudi v drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji SSKJ, in sicer brez vsake oznake ter z razlago: kdor je sponzoriran (tj. sponzorirani). Raba besede je nevtralna, ustrezna v vseh kontekstih. Mogoče je uporabiti tudi posamostaljeni pridevnik sponzorirani.

  Marko Snoj (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.