×

Priimek »Sartre« in izražanje svojine
  • Vprašanje:

    Zasledila sem svojilni pridevnik Sartrejev. Ta oblika mi je zelo tuja, saj imam v ušesu Sartrov. Preverjala sem na internetu, kjer sem našla tudi rodilniško obliko Sartreja. Ali sta možni obe obliki? Če upoštevam pravopisno pravilo 772, je pravilna oblika Sartra, torej potem tudi Sartrov (kot Wilde Wilda). Ali pa morda Sartre napačno izgovarjamo in e ni nemi?


    Odgovor:

    Pridevnik Sartrejev je zapisal kdo, ki misli, da se priimek francoskega pisatelja obnaša tako kot priimek Dante; najbrž ne zna francosko. Priimek se izgovori [sártər], zato ga sklanjamo kot recimo Peter (rodilnik ednine Sartra) in tudi pridevnik tvorimo iz njega na ta način: Sartrov itd. (SP 2001 pridevnika ob Sartre nima zapisanega, ker da se ga da razumeti iz zelo okrajšano zapisanega rodilnika.)

    Peter Weiss (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.