×

Ustreznost izraza »računovodenje«
 • Vprašanje:

  V službi smo obravnavali pravilnik, v katerem je bila zapisana beseda računovodenje, in vprašanje ali gre za slovensko besedo oziroma če je v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Oseba, ki je na svojem področju strokovna, to je finančno-računovodskem, podpira to besedo, vendar vseeno je dilema tistih, ki ne poznajo te stroke, ali gre za slovensko besedo. Naj vam citiram cel odstavek:

  Pri poslovanju in računovodenju uporablja :

  • zakon o računovodstvu,
  • splošne slovenske računovodske standarde,
  • slovenski računovodski standard 36 (2006)

  V izogib dilemam vas prosim, ali mi lahko posredujete vaše mnenje, katero bi poslala v vednost moji delovni sredini, ali pa me vsaj usmerite, kam se lahko obrnem za reševanje to vrstnih težav.


  Odgovor:

  Zaradi pogostnosti obeh izrazov poslovodenje in računovodenje bi težko dvomili o ustreznosti besed. Zakon o gospodarskih družbah uvaja Splošna pravila o računovodenju … gre torej za uveljavljen izraz:

  • Slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju s tem zakonom in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

  Mislim sicer, da računovodstvo vse bolj razumemo bolj kot sektor, v katerem se odvija dejavnost, ki se ukvarja z vodenjem poslovnih dohodkov. Računovodenje pa lahko razumemo kot nadpomenko ...

  Helena Dobrovoljc (julij 2015)