×

Ustreznost izraza »računovodenje«
 • Vprašanje:

  V službi smo obravnavali pravilnik, v katerem je bila zapisana beseda računovodenje, in vprašanje ali gre za slovensko besedo oziroma če je v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Oseba, ki je na svojem področju strokovna, to je finančno-računovodskem, podpira to besedo, vendar vseeno je dilema tistih, ki ne poznajo te stroke, ali gre za slovensko besedo. Naj vam citiram cel odstavek:

  Pri poslovanju in računovodenju uporablja :

  • zakon o računovodstvu,
  • splošne slovenske računovodske standarde,
  • slovenski računovodski standard 36 (2006)

  V izogib dilemam vas prosim, ali mi lahko posredujete vaše mnenje, katero bi poslala v vednost moji delovni sredini, ali pa me vsaj usmerite, kam se lahko obrnem za reševanje to vrstnih težav.


  Odgovor:

  Zaradi pogostnosti obeh izrazov poslovodenje in računovodenje bi težko dvomili o ustreznosti besed. Zakon o gospodarskih družbah uvaja Splošna pravila o računovodenju … gre torej za uveljavljen izraz:

  • Slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju s tem zakonom in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

  Mislim sicer, da računovodstvo vse bolj razumemo bolj kot sektor, v katerem se odvija dejavnost, ki se ukvarja z vodenjem poslovnih dohodkov. Računovodenje pa lahko razumemo kot nadpomenko ...

  Helena Dobrovoljc (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.