×

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni
  • Vprašanje:

    Katera oblika pridevnika iz besedne zveze realni čas (angl. real time) je ustrezna – realnočasni ali realnočasovni?


    Odgovor:

    Pridevnik časen ima v slovenščini pomen 'začasen, minljiv', pridevnik časoven pa se 'nanaša na čas' (torej na vse pomena samostalnika čas), zato je ustreznejša uporaba pridevnika realnočasovni. Za podrobnejši odgovor bi potrebovali več podatkov.

    Aleksandra Bizjak Končar (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.