×

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni
  • Vprašanje:

    Katera oblika pridevnika iz besedne zveze realni čas (angl. real time) je ustrezna – realnočasni ali realnočasovni?


    Odgovor:

    Pridevnik časen ima v slovenščini pomen 'začasen, minljiv', pridevnik časoven pa se 'nanaša na čas' (torej na vse pomena samostalnika čas), zato je ustreznejša uporaba pridevnika realnočasovni. Za podrobnejši odgovor bi potrebovali več podatkov.

    Aleksandra Bizjak Končar (julij 2015)


Prijavite se za odgovor