×

Izvor priimka »Dominko«
  • Vprašanje:

    Zanima me, izvor priimka Dominko.


    Odgovor:

    Priimek Dominko je tvorjen iz osebnega imena Domin (danes je razširjena različica Domen), ki je nastal po skrajšavi iz krstnega imena Dominik. Obravnavani priimek je torej prvotno označeval Dominovega (tj. Dominikovega) sina, kakor je npr. priimek Perko prvotno označeval Perovega (tj. Petrovega), Aleško Aleševega, Blažko Blaževega itd.

    Marko Snoj (julij 2015)