×

Izvor priimka »Dominko«
  • Vprašanje:

    Zanima me, izvor priimka Dominko.


    Odgovor:

    Priimek Dominko je tvorjen iz osebnega imena Domin (danes je razširjena različica Domen), ki je nastal po skrajšavi iz krstnega imena Dominik. Obravnavani priimek je torej prvotno označeval Dominovega (tj. Dominikovega) sina, kakor je npr. priimek Perko prvotno označeval Perovega (tj. Petrovega), Aleško Aleševega, Blažko Blaževega itd.

    Marko Snoj (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.