×

Kako se beseda »milijon« vede v različnih zvezah?
 • Vprašanje:

  S prevajalci imamo dilemo in potrebujemo vašo pomoč:

  • Pridruži se več kot 6.000.000 ljudi

  ali

  • pridruži se več kot 6.000.000 ljudem.

  Pomen je vezan na dajalnik, ne na imenovalnik. Po mojem je pravilno lahko oboje, prednost bi dala obliki ljudem. To je na kratko opredeljeno v pravilih pravopisa, pri pridevniški besedi, odstavek 876, pregiba se zadnja sestavina zveze – vendar ravno v tem primeru navaja tudi primer s pregibanjem: pridružim se (komu, dajalnik) šestim milijonom ljudem/šest milijonov ljudem. Tu je še možnost: pridružim se šestim/šest milijonom ljudi (milijon rodilnik).

  Lepo prosim še za objektivno mnenje; z razlago, prosim, da ne bomo ostali pri občutkih in posluhu.


  Odgovor:

  Najprej naj opozorim, da je med obema primeroma, ki ju navajate na začetku, precejšnja pomenska razlika: prvega razumemo v pomenu 'šest milijonov ljudi se je pridružilo nekomu', drugega pa 'šest milijonov ljudem se je pridružil nekdo'.

  Navajate sicer člen 876, kjer je milijon uporabljen pridevniško (z milijon ljudmi), zgled šest milijonov ljudi pa je drugačen, saj je milijon v tem primeru podvržen vplivu števnika šest (šest milijonov, šestih milijonov, šestim milijonom …), s katerim tvori samostojno pomensko-skladenjsko enoto, v kateri je le šest števniškega značaja, milijon pa se vede samostalniško:

  • Pridružil se je milijon ljudem
  • Pridružil se je šestim milijonom ljudi
  • Pridružil se je šestim milijonom prebivalcev

  Pri števniku milijon, ki ga navadno ne sklanjamo, se namreč srečujemo z zanimivim jezikovnim pojavom, ki ga pregledno opisuje P. Herrity v svoji slovenski slovnici (2000).

  1. Kadar je milijon uporabljen v imenovalniku ali tožilniku, je spremljajoči samostalnik rabljen v rodilniku množine (milijon prebivalcev, milijon ljudi), v preostalih sklonih pa šteti samostalnik uporabimo v ustreznem sklonu (dežela z milijon prebivalci, Injekcije so dali milijon otrokom).

  2. Kadar pa pride do rabe števnika milijon v zvezi z drugim števnikom (šest milijonov, dva milijona), oba dela sklanjamo, in sicer se vede milijon kot samostalnik moškega spola, šteti samostalnik pa se nahaja vedno v rodilniku množine v vseh sklonih (mesto s šestimi milijoni prebivalcev; govorila sta o šestih milijonih dolarjev).

  Helena Dobrovoljc (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.