×

Kako pišemo poimenovanja koncilov?
  • Vprašanje:

    Zanima me, zakaj je v SP 2001 Tridentinski koncil pisan z veliko začetnico, paragraf 149 pa zahteva malo začetnico za poimenovanja revolucij, vojn, vstaj in drugih zgodovinskih dogodkov (med slednje bi lahko uvrstili omenjeni koncil), npr. ljubljanski kongres, vižmarski tabor, kočevski zbor itd. SSKJ ima pod geslom koncil tridentski koncil pisano z malo začetnico.


    Odgovor:

    Imate prav. Tridentinski koncil je zgodovinski dogodek tako kot kočevski zbor ali vižmarski tabor, zato je upravičeno pričakovati, da bi ga pisali z malo začetnico. Določilo bo treba sprejeti tudi v nova pravopisna pravila z ubeseditvijo: poimenovanja zgodovinskih dogodkov, kot so vojne, zborovanja, koncili, vstaje, revolucije, upori ipd., pišemo z malo začetnico.

    Helena Dobrovoljc (julij 2015)