×

Zapis naziva pred imenom in za njim – (2)
 • Vprašanje:

  Kaj menite o zapisovanju univerzitetnih pedagoških nazivov za imenom in priimkom, dr. Janez Novak, izr. prof., namesto do sedaj uveljavljenega zapisa izr. prof. dr. Janez Novak?


  Odgovor:

  Čeprav področje, ki bi urejalo postavitev naziva glede na položaj imena pri nas ni bilo nikoli razvito do te mere, da bi se izoblikovala enotna pravila, nam spremljanje jezikovne rabe kaže, da imamo več načinov.

  1. Akademski naziv pred imenom, stopnja strokovne kvalifikacije pa za imenom

  Ta način se je izoblikoval v različnih raziskovalnih ustanovah, ki niso specializirane za pedagoško delo: dr. Janez Novak, znanstveni svetnik

  2. Akademski naziv in habilitacijska stopnja pred imenom

  Habilitacijska stopnja je bila do sedaj pogosto izpisana pred imenom oziroma v nizu okrajšav (izr. prof. dr. Janez Novak), danes pa se tudi v pedagoških poklicih pogosto srečamo z zapisi kot dr. Janez Novak, izr. prof., ki z mojega vidika niso moteči, saj izenačujejo pedagoške in nepedagoške delavce.

  Morebitna zadrega lahko nastane le pri t. i. hibridnih nazivih, kjer bi se bilo treba dogovoriti tudi o zaporedju oz. razvrščanju enih in drugih, npr.:

  • dr. Janez Novak, izr. prof., znanstveni svetnik

  Helena Dobrovoljc (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.