×

Kako uporabljamo besedi »diskriminacijski« in »diskriminatoren«?
 • Vprašanje:

  Na vas se obračam s prošnjo za pomoč glede pravilne rabe besed diskriminacijski/diskriminatoren. Preverila sem tudi vašo spletno stran, kjer pišete o razmerju med pridevnikoma diskriminatorski in diskriminatoren, vendar pa mi raba omenjenih besed vseeno ni popolnoma jasna. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi lahko preverili pravilnost rabe besede diskriminacijski v spodnjih petih primerih.

  1. V septembru 1895 so se zopet obrnili na parlament s prošnjo, da naj ne sprejme nadaljnjih diskriminacijskih zakonov proti Kitajcem.

  2. Takrat je bila kralju King Edward VII. poslana še ena peticija, s katero so želeli izpostaviti diskriminacijsko naravo zakonodaje.

  3. V veljavi je bilo tudi nekaj diskriminacijskih zakonov, kar je vplivalo na nastanek kitajske skupnosti.

  4. Ko so se dela končala, je vlada želela omejiti priseljevanje Kitajcev – uvedla je pravzaprav diskriminacijske pogoje.

  5. V obeh državah je bila glavarina le ena oblika diskriminacije, s katero so se kitajski priseljenci soočali (le-ti so se v obeh državah soočali z diskriminacijskimi zakoni, z nasiljem in podobno).


  Odgovor:

  Pridevniki označujejo lastnosti, svojino ali vrsto predmetov, pojavov ipd., zato je njihov lastnostni, svojilni oz. vrstni pomen razviden iz zveze, ki jo tvori pridevnik s samostalnikom. V vaših primerih pridevnik diskriminacijski tvori zvezo s samostalniki zakon (1, 3, 5), narava (2), pogoj (4). Za vse te zveze dobimo potrditve o rabi tudi v besedilnem korpusu Gigafida: diksriminacijski zakon (31 pojavitev), diskriminacijska narava česa (5 pojavitev), diskriminacijski pogoj (6 pojavitev), dobimo pa jih tudi s pridevnikom diskriminatoren: diskriminatoren zakon (61 pojavitev), diskriminatoren pogoj (51 pojavitev), diskriminatorna narava česa (22 pojavitev).

  Oglejmo si še vsebinsko plat omenjenih zvez s pridevnikoma diskriminacijski in diskriminatoren.

  Pridevnik diskriminacijski razvije v zvezi s samostalnikom zakon vrstni pomen in označuje povezanost z diskriminacijo (vprašalnica kateri?): zakon, ki govori o diskriminaciji (npr. Zakon o diskriminaciji), medtem ko ima v zvezi s samostalnikom pogoj in samostalniško zvezo narava česa lahko le lastnostni pomen (vprašalnica kakšen?), zato bi bil v teh primerih vsebinsko ustreznejši pridevnik diskriminatoren. Kaj pa zveza diskrimatoren zakon? Seveda lahko. Kadar s pridevnikom želimo označiti lastnosti nekega zakona (vprašalnica kakšen zakon?). Lahko bi govorili tudi o diskriminatornem diskriminacijskem zakonu (zakon, ki govori o diskriminaciji, je tak, da vsebuje elemente diskriminacije). Upam, da smo pojasnili nekaj pomenskih nians, ki jih vsebujeta pridevnika diskriminacijski in diskriminatoren, in bo Vaša presoja pri podobnih primerih enostavnejša.

  Nataša Jakop (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.