×

Kako uporabljamo besedi »diskriminacijski« in »diskriminatoren«?
 • Vprašanje:

  Na vas se obračam s prošnjo za pomoč glede pravilne rabe besed diskriminacijski/diskriminatoren. Preverila sem tudi vašo spletno stran, kjer pišete o razmerju med pridevnikoma diskriminatorski in diskriminatoren, vendar pa mi raba omenjenih besed vseeno ni popolnoma jasna. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi lahko preverili pravilnost rabe besede diskriminacijski v spodnjih petih primerih.

  1. V septembru 1895 so se zopet obrnili na parlament s prošnjo, da naj ne sprejme nadaljnjih diskriminacijskih zakonov proti Kitajcem.

  2. Takrat je bila kralju King Edward VII. poslana še ena peticija, s katero so želeli izpostaviti diskriminacijsko naravo zakonodaje.

  3. V veljavi je bilo tudi nekaj diskriminacijskih zakonov, kar je vplivalo na nastanek kitajske skupnosti.

  4. Ko so se dela končala, je vlada želela omejiti priseljevanje Kitajcev – uvedla je pravzaprav diskriminacijske pogoje.

  5. V obeh državah je bila glavarina le ena oblika diskriminacije, s katero so se kitajski priseljenci soočali (le-ti so se v obeh državah soočali z diskriminacijskimi zakoni, z nasiljem in podobno).


  Odgovor:

  Pridevniki označujejo lastnosti, svojino ali vrsto predmetov, pojavov ipd., zato je njihov lastnostni, svojilni oz. vrstni pomen razviden iz zveze, ki jo tvori pridevnik s samostalnikom. V vaših primerih pridevnik diskriminacijski tvori zvezo s samostalniki zakon (1, 3, 5), narava (2), pogoj (4). Za vse te zveze dobimo potrditve o rabi tudi v besedilnem korpusu Gigafida: diksriminacijski zakon (31 pojavitev), diskriminacijska narava česa (5 pojavitev), diskriminacijski pogoj (6 pojavitev), dobimo pa jih tudi s pridevnikom diskriminatoren: diskriminatoren zakon (61 pojavitev), diskriminatoren pogoj (51 pojavitev), diskriminatorna narava česa (22 pojavitev).

  Oglejmo si še vsebinsko plat omenjenih zvez s pridevnikoma diskriminacijski in diskriminatoren.

  Pridevnik diskriminacijski razvije v zvezi s samostalnikom zakon vrstni pomen in označuje povezanost z diskriminacijo (vprašalnica kateri?): zakon, ki govori o diskriminaciji (npr. Zakon o diskriminaciji), medtem ko ima v zvezi s samostalnikom pogoj in samostalniško zvezo narava česa lahko le lastnostni pomen (vprašalnica kakšen?), zato bi bil v teh primerih vsebinsko ustreznejši pridevnik diskriminatoren. Kaj pa zveza diskrimatoren zakon? Seveda lahko. Kadar s pridevnikom želimo označiti lastnosti nekega zakona (vprašalnica kakšen zakon?). Lahko bi govorili tudi o diskriminatornem diskriminacijskem zakonu (zakon, ki govori o diskriminaciji, je tak, da vsebuje elemente diskriminacije). Upam, da smo pojasnili nekaj pomenskih nians, ki jih vsebujeta pridevnika diskriminacijski in diskriminatoren, in bo Vaša presoja pri podobnih primerih enostavnejša.

  Nataša Jakop (september 2015)