×

Izvor priimka »Legnar«
  • Vprašanje:

    Mene pa zanima izvor priimka Legnar.


    Odgovor:

    Priimka Legnar (43 oseb, od tega 25 savinjska stat. r.) in njegova pisna različica Legner (19 oseb, od tega 10 koroška stat. r.) sta najverjetneje nastala kot stanovniško ime iz imena kmetije Legen oz. Legnar pri gradu Valdek v okolici Mislinje. Ime Legen izhaja iz občnega imen lehen 'najemniška kmetija' (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, 1982).

    Silvo Torkar (september 2015)