×

Izvor priimka »Rosulnik«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Rosulnik.


  Odgovor:

  Priimek Rosulnik nosi samo 49 oseb, od tega 28 v osrednjeslovenski statistični regiji, severno od Ljubljane.

  Najverjetneje je nastal iz nekega mikrotoponima Rosulje, ki se v tem območju večkrat ponavlja. Rosulnik je v tem primeru 'človek, ki stanuje ob travniku ali njivi z imenom Rosulje'. Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar razlaga občno ime rosulja kot 'njivo v dolini, po kateri rada voda stoji' (v Beli krajini) in kot 'dišečo boljko', kar je 'trava, ki posušena prijetno diši' (SSKJ).

  Silvo Torkar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.