×

Vejica in vezniška zveza »tako – kot«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšno je pravilo glede vejice pri zvezi tako kot tudi v naslednjih primerih in ali so v teh primerih vejice pravilno postavljene:

  a) V zadnjih tridesetih letih je prav varstvo okolja doživelo znaten razvoj tako v mednarodnem, kot posredno v nacionalnem kontekstu.

  b) Čeprav je bilo do zdaj sprejetih mnogo predpisov, tako v mednarodnem, kot nacionalnem pravu, ki se nanašajo na ohranitev okolja, pa se seveda zastavlja vprašanje, koliko se ta v praksi izvajajo in v kolikšni meri dosegajo učinek.

  c) Mnogo je bilo že napisanega, pa tudi marsikaj storjenega, pa vendar ob vse večji potrošnji materialnih dobrin kot tudi energentov, je potrebno revidirati tudi možnosti, ki nam jih nudi nova tehnologija za zmanjšanje onesnaženosti in ukrepe, katere tako država, kot lokalna skupnost v okviru tega sprejema.


  Odgovor:

  Pri stopnjevalnih zvezah, po katerih sprašujete, velja preprosto pravilo. Če nas na stopnjevanje v besedilu predhodno opozori tako, vejice pred drugim delom veznika (kot/kakor) ne zapišemo; poleg tega v takih primerih členek tudi ni obvezen. Sem sodita vaša prva zgleda:

  a) V zadnjih tridesetih letih je prav varstvo okolja doživelo znaten razvoj tako v mednarodnem kot posredno v nacionalnem kontekstu.

  b) Čeprav je bilo do zdaj sprejetih mnogo predpisov, tako v mednarodnem kot nacionalnem pravu, ki se nanašajo na ohranitev okolja, pa se seveda zastavlja vprašanje, koliko se ta v praksi izvajajo in v kolikšni meri dosegajo učinek.

  Kadar signala za stopnjevanje (tj. tako) v prvem delu povedi ni, pa njegovo vlogo opravlja vejica pred večbesednim veznikom kot tudi (tudi je v takih primerih obvezen). Sem sodi prva stopnjevalna zveza v tretjem zgledu (pozorni bodite še na druge jezikovne popravke):

  c) Mnogo je bilo že napisano, pa tudi marsikaj storjeno, pa vendar je ob vse večji potrošnji materialnih dobrin, kot tudi energentov, potrebno revidirati tudi možnosti, ki nam jih nudi nova tehnologija za zmanjšanje onesnaženosti, in ukrepe, ki jih tako država kot lokalna skupnost v okviru tega sprejemata.

  Tina Lengar Verovnik (avgust 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.